Komunitné centrum menšín, Veľký Krtíš

Nominácia za aktivity súvisiace so správou a zvyšovaním kvality bývania pre sociálne znevýhodnených občanov angažovaním domovníkov z radov obyvateľov bytových domov.

Komunitné centrum menšín vykonáva svoje aktivity od roku 2001. Organizácia prevzala správu domových bytov, ktoré sú obývané sociálne znevýhodnenými občanmi a vykonáva túto správu s minimálnymi finančnými prostriedkami, častokrát vo voľnom čase svojich zamestnancov. Prevzatie správy bytových domov Komunitným centrom menšín zamedzilo prevzatiu ich správy komerčnou spoločnosťou, ktoré by následne mohlo viesť k vzniku neplatičov a následnému vysťahovaniu. V súčasnosti sa Komunitné centrum menšín stará o desať  bytoviek (132 bytov), v ktorých žije 95% Rómov. Vlastnými silami a s využitím zručností nájomníkov zabezpečuje Komunitné centrum menšín správu a renováciu niekoľkých bytových domov. K zaisťeniu fungovania týchto bytoviek zabezpečuje ich údržbu, svojpomocné opravy, udržiavanie okolia a vytvorenie detského ihriska. Pracovníci zaškoľujú a informujú vlastníkov o tom ako funguje model spoločenstva vlastníkov a neustále ich pripravujú na osamostatnenie sa. Dvaja domovníci z radov obyvateľov bytových domov sa učia robiť správcov, koordinovať opravy bytoviek a do konca roka sa ešte naučia ako sa vyznať v zúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytov. Rovnako tak pomáhajú riešiť exekúcie a poskytujú finančné poradenstvo. Základom ich práce je participácia Rómov pri riešení svojich problémov.