Janette Maziniová

Bratislava

Janette Maziniová  je  originálnou publicistkou, ktorá  na svojom blogu  otvorene, priamo a úprimne zverejňuje osobné „správy“, týkajúce sa komplexných problémov i riešení  rómskej problematiky. Jej výsostne a fascinujúco subjektívny, mnohokrát autobiografický pohľad  je neoceniteľne prínosný predovšetkým pokiaľ ide o prekonávanie stereotypov, bariér a predsudkov majority voči životnému spôsobu a hodnotám rómskej minority. Cyklus článkov o vlastnom detstve, príhodách z komunity, postojoch a filozofii Janettinej mamy je pre tisícky čitateľov a čitateliek v tom najlepšom zmysle „návykový“  a  nezabudnuteľný.