ing. Ján Hero

riaditeľ súkromného gymnázia Zefirina Jiméneza Mallu, Kremnica

Ing. Ján Hero, riaditeľ súkromného gymnázia Zefirina Jiméneza Mallu v Kremnici je zároveň poslancom  kremnického parlamentu, bývalým generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva na Ministerstve školstva a zástupcom SR v expertnej komisii Rady Európy pre Rómov a kočovníkov v Štrasburgu. Osemročné Súkromné gymnázium Zefirína Jiméneza Mallu v Kremnici vzniklo v roku 2008 a v súčasnosti má 43 žiakov v prime, sekunde a tercii, pričom takmer polovica z nich býva v internáte. Jeho zriaďovateľom je kremnické občianske združenieeMKLub, ktoré už v rámci projektu Cez deti k rodine prevádzkuje aj predškolské zariadenie, základnú školu, základnú umeleckú školu a centrum voľného času. Škola je otvorená nielen Rómom, navštevujú ju aj nerómske deti. Zámerom inkluzívneho vzdelávania „je odstránenie bariér ku kvalitnému vzdelávaniu vo všetkých oblastiach – vo výchove, v kultúre, osvete či bývaní, a to od malého dieťaťa až po mladého dospelého. Nastaviť podmienky tak, aby ukončil minimálne stredné vzdelanie a uplatnil sa na trhu práce a bol ekonomicky prínosným daňovým poplatníkom pre spoločnosť,“ Deti sú prostredníctvom predškolských zariadení, základnej školy, základnej umeleckej školy či centra voľného času „vťahované“ do silne motivačného prostredia v oblastiach, ktoré sú pre majoritu bežné.