Eureko/Union

SpoločnosťEureko, akcionár poisťovne Union, získala ocenenie v kategórii Ocenenie pre spoločnosť - firmu. Porota ho udelila za najrozsiahlejší projekt realizovaný na Slovensku v tejto oblasti pod názvom Zdravé komunity.

Firmy sú ocenené  za najrozsiahlejší projekt realizovaný na Slovensku – Zdravé komunity. Projekt je zameraný na zlepšenie zdravia rómskej populácie a osvetu v oblasti zdravotnej starostlivosti obyvateľov rómskych osád s priamym dopadom na 45 000 ľudí.  Projekt má preukázateľný vplyv na  zmenu prístupu obyvateľov osád ku  vlastnému zdraviu a k dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Ľudské zdroje na implementáciu projektu sú vyberané priamo od obyvateľov osád. Súčasťou aktivít je aj permanentná vzdelávacia činnosť a motivačné tréningy. Od roku 2007 spoločnosť Union zdravotná poisťovňa investovala 15 mil. slovenských korún (približne 497 tisíc eur) na vakcinácie nad rámec povinného očkovania. V tejto činnosti Union naďalej pokračuje. Preventívne prehliadky sa podarilo v lokalitách pôsobenia zvýšiť o približne 20% voči priemeru celej SR. Projekt bol prezentovaný na pôde Európskej komisie a jeho prípadová štúdia bude vydaná Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v tomto roku.