ETP Slovensko

Občianske združenie ETP Slovensko-Centrum pre udržateľný rozvoj

„ETP pomáha znevýhodneným a marginalizovaným skupinám, tým najchudobnejším a členom etnických menšín, najmä Rómom zo zanedbateľných osád, vrátane mladých ľudí zlepšiť ich sociálnu situáciu. Podporuje vytváranie pracovných príležitostí, pomáha nachádzať prácu, stará sa o postihnutých, vrátane starších ľudí, poskytuje vzdelávanie a výcvik odborných zručností, pomáha chudobným rodinám zabezpečiť a zlepšiť si bývanie, učí rodiny hospodáriť s peniazmi, zväčšuje dostupnosť neziskových mikropôžičiek pre ľudí, ktorým nik nepožičia (okrem úžerníkov)…

Práca ETP je pevne zakotvená v jeho komplexnom prístupe k udržateľnému rozvoju a v presvedčení, že je neúčinné pokúšať sa riešiť ekonomické, sociálne a enviromentálne problémy jednotlivcov motiváciou, povzbudzovaním tak, aby sami nachádzali spôsoby, ako si môžu pomôcť a aby tak priniesli ďaľšie výhody celej kominite…“