Divadlo z chatrče

Komunitné centrum ETP, Irma Horváthová, vedúca Divadla z chatrče, Moldava nad Bodvou

Divadlo mladých Rómov z rómskej osady v Moldave nad Bodvou prekonáva hneď niekoľko rôznorodých  limitov  a predsudkov.  Napriek tomu, že ide o tzv. amatérske divadlo, naviac realizované divadelníkmi bez akejkoľvek skúsenosti so „skutočným“ divadlom, nesie v sebe silný emotívny náboj i posolstvo zrozumiteľné a prospešné tak minorite, ako  majorite. Hra o vlastnom živote, na okraji a na hrane, bojuje proti predsudkom i xenofóbii, zároveň vo vzťahu ku samotným aktérom viditeľne napomáha zvýšeniu sebadôvery  a vnútorného  naplnenia, ktoré sú  prvými krokmi na ceste ku integrácii.