Divadlo Romathan Košice

Profesionálne rómske divadlo  Romathan vzniklo v roku 1992.  V uplynulom roku  2009 uviedlo svoju už 51. premiéru a v priebehu roka odohralo 136 predstavení s návševnosťou okolo 25.000 divákov.  Toto divadlo (s činohernou, hudobnou, tanečnou zložkou) je jediné svojho druhu na Slovensku i v okolitých štátoch. Počas svojej existencie absolvovalo množstvo zájazdov v rámci Slovenskej republiky ale aj v zahraničí  (napr. ČR, Maďarsko, Poľsko, Francúzsko, Nemecko).

Významnú časť repertoáru divadla tvoria  rozprávky pre deti predškolského a školského veku, súbor divadla cestuje za svojimi divákmi priamo do osád. Obsaho inscenácií je vysvetľovanie histórie Rómov, ich zvykov a tradícií ako i šírenie a zachovávanie rómskeho jazyka.  Divadlo Romathan napriek  neľahkým podmienkam (napríklad dosiaľ nemá vlastnú budovu)  vykonáva nesmierne cennú umeleckú a vzdelávaciu činnosť. Otvára svojim divákom a návštevníkom  nové perspektívy. Perspektívy ich identity, vedúce k pocitu hrdosti, rozširovaniu (nielen) kultúrneho horizontu  a uvedomeniu si  miesta a potenciálu v rámci  majoritnej spoločnosti.