Dezider Banga

prekladateľ, básnik, televízny dramaturg, Bratislava

Dezider Banga je pre Rómov na Slovensku tým, kým je pre SlovákovJanko Kráľ alebo Pavol Országh Hviezdoslav. V oblasti tvorby pre deti  by sme ho mohli prirovnať k Ľudmile Podjavorinskej alebo k Márii Rázuzovej -Martákovej. Už viac ako päťdesiat rokov tvorí v slovenskom i v rómskom jazyku. Dezider Banga nie je náhodným tvorcom, predstavujúcim autora jednej zbierky, ale je spisovateľom, redaktorom, osvetovým činiteľom a filológom. Vo svojej tvorbe  pracuje s rómskym jazykom ako s jemným a vzácnym materiálom, dotvára ho, vymýšľa novotvary, demonštruje svoju lásku k tomuto jazyku. Úroveň jeho rómskeho jazyka obdivovali a obdivujú významní rómski lingvisti, spisovatelia a básnici v Čechách, Maďarsku či Poľsku. Spolupracoval s romologičkou Milenou Hübschmannovou z Karlovej univerzity v Prahe, s významným rómskym básnikom v Maďarsku s Rostásom Györgyom, prebásnil do slovenského jazyka básne jedinečnej poľsko-rómskej poetky Papuszy. Osobitne úprimný vzťah má Dezider Banga k deťom. Už viac ako dvadsať rokov vydáva rómsky časopis pre deti Luluďi – Kvietok. Rád chodieva medzi deti na besedy a povzbudzuje ich, aby sa vzdelávali. Motivuje ich, aby popri vyučovacom jazyku nezabúdali na svoj materinský – rómsky jazyk. Vysvetľuje, koľko rokov dokázali Rómovia uchovať si svoj jazyk, z  akej dôležitej starobylej kultúry pochádza rómčina a ako dokáže spájať Rómov na celom svete. O osobnosti Dezidera Bangu svedčí aj ocenenie Rad Ľudovíta Štúra II. stupňa, ktoré mu udelil prezident republiky za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, osobitne rómskej literatúry v roku 2009.