Berša s.r.o. a Obnova s.r.o.

Jozef Patkáň, Bardejov

Nominácia za aktivity v prospech rómskej komunity, realizáciu sociálnych aktivít na podporu zlepšenia situácie Rómov a vyhľadávanie pracovných príležitostí pre Rómov. Podporuje rozvoja rómskej kultúry – je spoluzriaďovateľom Múzea rómskej kultúry, podporuje divadelný súbor Bakithan a organizuje výmenné pobyty medzi rómskymi komunitami na lepšie spoznanie života v ktorých Rómovia žijú. Podporuje rómskych umelcov – najmä maliarov a sochárov, tým, že odkupuje ich diela a vytvára z nich depozit pre rómske múzeum.