Roma Spirit 2021
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA: Návrat, o.z., Bratislava
KATEGÓRIA MÉDIA: Jozef Šivák, Bratislava
KATEGÓRIA OSOBNOSŤ: Viliam Tankó, Tomášikovo
KATEGÓRIA OBEC A MESTO: Fiľakovo
KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ: PASELL SLOVAKIA s.r.o., Poprad
KATEGÓRIA KULTÚRA: Pavel Berky, Praha, Česká republika
KATEGÓRIA ČIN ROKA: Martina Horňáková, Jičín, Česká republika
Roma Spirit 2020
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA: Projekt DOM.ov, Prešov
KATEGÓRIA MÉDIA: Kristína Mojžišová, Košice
KATEGÓRIA OSOBNOSŤ: Vlado Oračko (In memoriam), Veľká Lomnica
KATEGÓRIA OBEC A MESTO: Obec Zlaté Klasy
KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ: Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o., Prešov
KATEGÓRIA KULTÚRA: Tibor Ruszó, Vieska nad Blhom
KATEGÓRIA ČIN ROKA: Obete policajnej razie, Moldava nad Bodvou
ŠPECIÁLNA CENA POROTY: Elena Lacková
Roma Spirit 2019
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA: SPOLU – Slovensko, Žiar nad Hronom
KATEGÓRIA MÉDIA: Marie Balážová Melníková, Spišská Nová Ves
KATEGÓRIA OSOBNOSŤ: Pavol Czeranko, Moldava nad Bodbou
KATEGÓRIA OBEC A MESTO: mesto Dobšiná
KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ: KOSIT a.s., Košice
KATEGÓRIA KULTÚRA: Štátna vedecká knižnica v Prešove
KATEGÓRIA ČIN ROKA: RozpoR a Batucada Bomba, Bratislava
Roma Spirit 2018
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA: Centrum Koburgovo
KATEGÓRIA MÉDIA: Stanislava Harkotová
KATEGÓRIA OSOBNOSŤ: František Sajko
KATEGÓRIA OBEC A MESTO: Pašková
KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ: Kovotvar
KATEGÓRIA KULTÚRA: Emília Rigová
KATEGÓRIA ČIN ROKA: Bartolomej Horváth
Roma Spirit 2017
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA: Ďakujem – ,,Paľikerav“
KATEGÓRIA MÉDIA: Branislav Oláh
KATEGÓRIA OSOBNOSŤ: Peter Rác
KATEGÓRIA OBEC A MESTO: obec Ulič
KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ: Stredisko odbornej prípravy OSZZS SR
KATEGÓRIA KULTÚRA: Ján Šándor
KATEGÓRIA ČIN ROKA: Klaudia Oláhová a Lukáš Oláh
Roma Spirit 2016
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA: Komunitné centrum menšín, Veľký Krtíš
KATEGÓRIA MÉDIA: Ľudia proti rasizmu „Zastavme šírenie nenavísti na internete“
KATEGÓRIA OSOBNOSŤ: Eva Gašparová
KATEGÓRIA OBEC A MESTO: obec Hlinné
KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ: súk. gym. Zefyrína Jimenéza Mallu, Kremnica
KATEGÓRIA KULTÚRA: Miloš Rác
KATEGÓRIA ČIN ROKA: Marcel Šaňa
Roma Spirit 2015
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA: OZ Equity, Bratislava
KATEGÓRIA MÉDIA: Gipsy TV
KATEGÓRIA OSOBNOSŤ: Mária Oláhová
KATEGÓRIA OBEC A MESTO: Vtáčkovce
KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ: ZŠ Muránska Dlhá Lúka
KATEGÓRIA ČIN ROKA: Dušan a Štefan Klempárovci
Roma Spirit 2014
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA: OZ Deti Humanity
KATEGÓRIA MÉDIA: Rudolf Sivý
KATEGÓRIA OSOBNOSŤ: Zuzana Nebusová
KATEGÓRIA OBEC A MESTO: Čičava
KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ: Ľubomír Kurej
ŠPECIÁLNE OCENENIE POROTY IM MEMORIAM: Ľudovít Didi
Gypsy Spirit 2013
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA: Súkromná stredná odborná škola, Kežmarok
KATEGÓRIA MÉDIA: Andrej Bán
KATEGÓRIA OSOBNOSŤ: Viliam Zeman
KATEGÓRIA OBEC A MESTO: Spišský Hrhov
KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ: Berša s.r.o. a Obnova s.r.o.
Gypsy Spirit 2012
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA: OZ Svatobor pod Oblikom
KATEGÓRIA OSOBNOSŤ: Ján Hero
KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ: Union, zdravotná poisťovňa
KATEGÓRIA MIMOŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY: Saleziáni Dona Bosca
KATEGÓRIA ČIN ROKA: Renáta Žigová
ŠPECIÁLNE OCENENIE POROTY: Dezider Banga
Gypsy Spirit 2011
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA: OZ Lačho Drom
KATEGÓRIA OSOBNOSŤ: Anna Ferkaninová
KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ: US Steel , s.r.o.
KATEGÓRIA MIMOŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY: Divadlo z chatrče
KATEGÓRIA ČIN ROKA: Jarmila Vaňová
ŠPECIÁLNE OCENENIE POROTY – MÉDIA: Janette Mazíniová
Gypsy Spirit 2010
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA: OZ Človek v tísni
KATEGÓRIA OSOBNOSŤ: Sestra Atanázia Holubová
KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ: Eureko/Union
KATEGÓRIA MIMOŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY: OZ Horúci tím
KATEGÓRIA ČIN ROKA: Mária Nazarejová
ŠPECIÁLNE OCENENIE POROTY – MÉDIA: Divadlo Romathan Košice
Gypsy Spirit 2009
KATEGÓRIA OSOBNOSŤ: František Godla
KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ: US Steel Košice s.r.o.
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA: ETP Slovensko
KATEGÓRIA MIMOŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY: Nadácia škola dokorán
KATEGÓRIA ČIN ROKA: Kvetoslava Turtáková, Jaroslav Korpáš