Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) je mimovládna organizácia, ktorá realizovala desiatky projektov úspešných v národných aj medzinárodných súvislostiach. Už od roku 1999 uskutočňujeme projekty orientované na podporu medzinárodnej kultúrnej výmeny, upevňovanie a zlepšovanie komunikácie, medziľudských vzťahov, sociálnu oblasť a vzdelávanie.

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu má dlhoročnú tradíciu v úspešnom realizovaní projektov z oblasti kultúry, rozvíjania efektívnej komunikácie a vzdelávania. Poslaním ACEC je budovať porozumenie, prehlbovať vzdelávanie a vytvárať priestor pre ďalšie pokračovanie vzájomnej komunikácie. Pri napĺňaní svojho poslania spolupracujeme s partnerskými mimovládnymi organizáciami, inštitúciami a spoločnosťami doma a vo svete. Projekty ACEC uskutočňujeme v mnohých mestách po celom svete – v New Yorku, vo Washingtone, D.C., v Betleheme, Berlíne, vo Varšave, v Bruseli, Paríži, Belehrade, vo Viedni, v Constanzi, Ulmerfelde, Tournai, Prahe, Brne, Sarajeve, Minsku, vo Vitebsku a, samozrejme, aj v Bratislave, Košiciach a ďalších mestách na Slovensku.

Neoddeliteľnou súčasťou aktivít Asociácie je vzdelávacia činnosť pre sociálne vylúčené skupiny. Vzdelávacie aktivity Asociácie sa od roku 2002 sústreďujú na obyvateľov rómskych osád na východnom Slovensku. V súčasnosti ACEC vzdeláva prevažne obyvateľov osád v projektoch Zdravé komunity a Spoločne za lepšie zdravie, prostredníctvom ktorých v súčasnosti pracuje 193 asistentov a koordinátorov osvety zdravia v 174 lokalitách.

Všetko o našich projektoch a o tom ako nás môžete podporiť nájdete tu.

Asociácia pre kultúru,
vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

Hurbanovo námestie 5
811 03  Bratislava
Slovensko

+421 (0) 948 108 730
office@acec.sk

 Na stiahnutie:

icon-file-jpg  Logo Roma Spirit