Jarmila Lajčáková

Jarmila Lajčáková vyštudovala právo na Univerzite Komenského v Bratislave a na University of Toronto v Kanade. V Kanade získala titul LLM (Masters of Laws 2002) a neskôr titul Doctor of Juridical Science (SJD, 2007).

Téme začleňovania Rómov sa venuje výskumne, advokačne a aj prakticky viac ako 10 rokov. Jej ambíciou je presadzovať opatrenia, ktoré vedú ku zlepšeniu životnej situácie Rómov,  získaní vzdelania a dôstojnej práce.

Za najvýraznejší úspech považuje presadenie možnosti prijímať dočasné vyrovnávacie opatrenia do antidiskriminačnej legislatívy na Slovensku a následne do praxe.  Od roku 2007 je členka Centra pre výskum etnicity a kultúry a v súčasnosti spolupracuje s Ekonomickou univerzitou na zavádzaní takýchto opatrení do praxe.

V spolupráci s Rómskym inštitútom sa v rámci projektu „Sieť starostov „usiluje o zdieľanie pozitívnych skúsenosti medzi starostami. Cenu Európskej komisie a Nadácie otvorenej Spoločnosti  v Budapešti za inklúziu Rómov získali 4 z 8 projektov, na ktorých Jarmila Lajčáková participovala.

Je autorkou množstva odborných štúdií, ale aj populárnych článkov v téme menšinových a rómskych práv uverejnených na Slovensku aj v zahraničí.