Roma Spirit 2015 sa koná pod záštitou J.E. Andrea Kisku, prezidenta Slovenskej republiky. Už po siedmy krát je možné nominovať organizáciu, inštitúciu alebo jednotlivca za jeho aktívnu snahu zlepšiť životné podmienky Rómov na Slovensku na ocenenie Roma Spirit.

Najväčším z propagačných podujatí Roma Spirit je premiéra Sendreiovci le Orchestroha, koncert, ktorý zaznel na Pohode v sobotu napoludnie. Sendreiovci s 35 členným orchestrom Štátneho komorného orchestra Žilina a detským vokálnym zborom Čercheňora otvorili Bažant Stage a privítali tisícky divákov. Koncert bol organizovaný s cieľom upriamiť pozornosť jednotlivcov a médií na dôležitosť uznania prirodzenej dôstojnosti a rovných a neodňateľných práv všetkých ľudí bez ohľadu na ich národnosť či etnickú príslušnosť. Spojenie živelnosti rómskeho folklóru a nekompromisnosti a dôslednosti vážnej hudby, spracovaním vybraných skladieb rómskeho folklóru do orchestrálnej podoby je unikátnym počinom nielen doma ale aj v zahraničí. Spojenie takmer 60 muzikantov na jednom pódiu bolo absolútne jedinečným hudobným zážitkom.

Pri príležitosti vyhlásenia 7. ročníka sa konali dve besedy v spoluprácii s Café Európa na tému Ako pomôcť rómom na Slovensku? Do diskusie prijala pozvanie novinárka Jarmila Vaňová a predseda Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín (PPZZS) Richard Koky. Záver večera 16. júna v košickej Tabačke patril hudobnému vystúpeniu talentovanej a úspešnej speváčky Gitany: „Som šťastná, že existuje Roma Spirit, ktorý pomáha šíriť povedomie o projektoch a podporuje činy ľudí, ktorým život druhých nie je ľahostajný.“

Uzávierka nominácií na ocenenie je 20. augusta 2015.

Z prijatých nominácií na ocenenie Roma Spirit 2015 postúpi do finálového kola 18, ktoré vyberie prípravný a organizačný výbor v zložení: Jarmila Lajčákovej (CVEK), Vladimír Sendrei (Lacho Drom), Marta Gajdošíková (RTVS), Iveta Duchoňová (Úrad splnomocnenca pre rómske komunity), Ľubomíra Slušná – Franz (ACEC), Jarmila Vaňová (Romed), Silvia Porubänová (sociologička), Lívia Nogová (Enel), Ingrid Fašiangová (DNS), Ivan Antala (Rádio Expres) a Magdaléna Rothová (ACEC).

Laureátov z 18 finálových nominácií vybrie medzinárodná Odborná porota v zložení: Gheorghe Raducanu (prezident Európskeho fóra Rómov a kočovníkov), Ivailo Tournev (zakladateľ programu rómskych zdravotných mediátorov v Bulharsku a riaditeľ kliniky neurológie Univerzitnej nemocnice Alexandrovska v Sofii), Michael Kocáb (aktivista a hudobný skladateľ, exminister pre ľudské práva a národnostné menšiny v Českej republike) a Jarmila Lajčáková (senior výskumníčka, Centrum pre výskum etnicity a kultúry). O kategórii Čin roka rozhodovala porota v zložení: Albín Cina (predseda Asociácie terénnych zdravotných asistentov), Darina Sedláková (riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku), Dušan Chrenek (vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku), Jarmila Vaňová (novinárka), Silvia Šarközyová (hudobníčka) a Ivan Antala (generálny riaditeľ rádia Expres).

Trailer Roma Spirit 2015: