Barbara Illková

generálna riaditeľka sekcie medzinárodnoprávnej a konzulárnej, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

JUDr. Barbara Illková, PhD.  je generálnou riaditeľkou sekcie medzinárodnoprávnej a konzulárnej Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Pôsobila na diplomatických misiách pri Rade Európy v Štrasburgu a pri Úradovni Organizácie Spojených národov a ďalších medzinárodných organizáciách so sídlom v Ženeve. V roku 2011 bola menovaná do funkcie mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Slovenskej republiky v Nórskom kráľovstve a v Islandskej republike.

Je predsedníčkou Slovenského výboru pre medzinárodné humanitárne právo. Vykonáva prednášateľskú a lektorskú činnosť. V rokoch 2012 – 2015 bola tajomníčkou Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a koordinovala proces prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. V roku 2014 bola nominovaná na ocenenie Slovenka roka 2014.