Späť na ročníky
RS_partneri

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu

vyhlasovateľ

RS_partneri2

Rozhlas a televízia Slovenska

vyhlasovateľ

RS_partneri3

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

vyhlasovateľ

RS_partneri4

Slovenské elektrárne

generálny partner

RS_partneri5

Rádio Expres

partner kategórie Čin roka

RS_partneri8

Romed

mediálny partner

RS_partneri7

Nadácia otvorenej spoločnosti

partner

RS_partneri6

Hurricane

partner