Roma Spirit 2016
KATEGÓRIA OSOBNOSŤ: Eva Gašparová
KATEGÓRIA ČIN ROKA: Marcel Šaňa
KATEGÓRIA KULTÚRA: Miloš Rác
KATEGÓRIA OBEC A MESTO: obec Hlinné
KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ: súk. gym. Zefyrína Jimenéza Mallu, Kremnica
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA: Komunitné centrum menšín, Veľký Krtíš
KATEGÓRIA MÉDIA: Ľudia proti rasizmu „Zastavme šírenie nenavísti na internete“
Roma Spirit 2015
KATEGÓRIA OSOBNOSŤ: Mária Oláhová
KATEGÓRIA ČIN ROKA: Dušan a Štefan Klempárovci
KATEGÓRIA OBEC A MESTO: Vtáčkovce
KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ: ZŠ Muránska Dlhá Lúka
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA: OZ Equity, Bratislava
KATEGÓRIA MÉDIA: Gipsy TV
Roma Spirit 2014
KATEGÓRIA OSOBNOSŤ: Zuzana Nebusová
KATEGÓRIA OBEC A MESTO: Čičava
KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ: Ľubomír Kurej
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA: OZ Deti Humanity
KATEGÓRIA MÉDIA: Rudolf Sivý
ŠPECIÁLNE OCENENIE POROTY IM MEMORIAM: Ľudovít Didi
Gypsy Spirit 2013
KATEGÓRIA OSOBNOSŤ: Viliam Zeman
KATEGÓRIA OBEC A MESTO: Spišský Hrhov
KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ: Berša s.r.o. a Obnova s.r.o.
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA: Súkromná stredná odborná škola, Kežmarok
KATEGÓRIA MÉDIA: Andrej Bán
Gypsy Spirit 2012
KATEGÓRIA OSOBNOSŤ: Ján Hero
KATEGÓRIA ČIN ROKA: Renáta Žigová
KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ: Union, zdravotná poisťovňa
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA: OZ Svatobor pod Oblikom
KATEGÓRIA MIMOŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY: Saleziáni Dona Bosca
ŠPECIÁLNE OCENENIE POROTY: Dezider Banga
Gypsy Spirit 2011
KATEGÓRIA OSOBNOSŤ: Anna Ferkaninová
KATEGÓRIA ČIN ROKA: Jarmila Vaňová
KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ: US Steel , s.r.o.
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA: OZ Lačho Drom
KATEGÓRIA MIMOŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY: Divadlo z chatrče
ŠPECIÁLNE OCENENIE POROTY – MÉDIA: Janette Mazíniová
Gypsy Spirit 2010
KATEGÓRIA OSOBNOSŤ: Sestra Atanázia Holubová
KATEGÓRIA ČIN ROKA: Mária Nazarejová
KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ: Eureko/Union
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA: OZ Človek v tísni
KATEGÓRIA MIMOŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY: OZ Horúci tím
ŠPECIÁLNE OCENENIE POROTY – MÉDIA: Divadlo Romathan Košice
Gypsy Spirit 2009
KATEGÓRIA OSOBNOSŤ: František Godla
KATEGÓRIA ČIN ROKA: Kvetoslava Turtáková, Jaroslav Korpáš
KATEGÓRIA SPOLOČNOSŤ A ZAMESTNÁVATEĽ: US Steel Košice s.r.o.
KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA: ETP Slovensko
KATEGÓRIA MIMOŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY: Nadácia škola dokorán