Asociácia pre kultúru,
vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

Hurbanovo námestie 5
811 03  Bratislava
Slovensko

+421 (0) 948 108 730
office@acec.sk

icon-download  Na stiahnutie:

icon-file-jpg Logo Roma Spirit 2016